ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2012 στο περιοδικό BMJ (British Medical Journal), το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στα ελληνικά νοσοκομεία δεν είναι ικανοποιημένο από την εργασία του σε ποσοστό 56%. Το 78% αναφέρει ότι εμφανίζει συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ το 49% των νοσηλευτών επιθυμεί να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον. Το ποσοστό των νοσηλευτών που χαρακτηρίζουν την παρεχόμενη φροντίδα υγείας ως μη ικανοποιητική ανέρχεται στο 47%.

Διαβάστε περισσότερα:

No comments: