Η ΚΑΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Οι επαγγελματίες υγείας που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι περισσότερο πιθανό να επηρεάσουν τους ασθενείς τους ως προς την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Διαπιστώθηκε ότι όσοι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση συμβουλεύουν συχνότερα τους ασθενείς αναφορικά με την απόκτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και είναι αποτελεσματικότεροι στη μετάδοση τέτοιων οδηγιών. Ακόμα, φοιτητές Ιατρικής που είχαν παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με την αλλαγή του τρόπου ζωής ήταν πιο πιθανό να ενημερώσουν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας για τα πλεονεκτήματα της φυσικής άσκησης.        


No comments: