ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Η παχυσαρκία ορίζεται ως η παρουσία μεγαλύτερης της φυσιολογικής ποσότητας λιπώδους ιστού στο σώμα. Στους ενήλικες τα κριτήρια για την ταξινόμηση ενός ατόμου ως παχυσάρκου είναι ευρέως αποδεκτά. Αντίθετα, στα παιδιά και στους εφήβους υπάρχουν συγκεκριμένες διαφωνίες. Οι περισσότεροι ειδικοί δέχονται τις κατευθυντήριες οδηγίες βάσει του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) - τροποποιημένου ως προς την ηλικία, το στάδιο ανάπτυξης και το φύλο - για τον ορισμό της παθολογικής κατάστασης. Άλλοι ορίζουν την παχυσαρκία ως αύξηση κατά τουλάχιστον 20% από το φυσιολογικό σωματικό βάρος για το εκάστοτε ύψος. Επίσης, η παχυσαρκία μπορεί να ορισθεί ως περιεκτικότητα λιπώδους ιστού στο σώμα υψηλότερη του 25% στα αγόρια ή του 32% στα κορίτσια. 
Αν και ήταν σπάνια στο παρελθόν, η παιδική παχυσαρκία σήμερα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ιατρικά προβλήματα στις ΗΠΑ και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες. Περίπου το 15% των εφήβων (12 - 19 ετών) και των παιδιών (6 - 11 ετών) στις ΗΠΑ εμφανίζουν παχυσαρκία (American Obesity Association). Η διαχρονική τάση είναι αυξητική, τουλάχιστον μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζει τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη παιδικής παχυσαρκίας διεθνώς μετά τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το 21,9% των παιδιών ηλικίας 12 - 13 ετών παρουσιάζουν υψηλότερο του φυσιολογικού σωματικό βάρος και το 16,3% εξ' αυτών είναι κορίτσια (University Mental Health Research Institute).Η παχυσαρκία θέτει το παιδί ή τον έφηβο σε σημαντικό κίνδυνο πέρα από τα συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα που συχνά συνυπάρχουν. Παχύσαρκα άτομα κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα και ως ενήλικες με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών παθολογικών καταστάσεων, όπως είναι οι καρδιοπάθειες και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. 
Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην αναστολή της περαιτέρω (μη φυσιολογικής) αύξησης του σωματικού βάρους ενός ήδη παχύσαρκου παιδιού ή εφήβου. 
- Κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας προληπτικά μέτρα θεωρούνται ο θηλασμός και η καθυστέρηση στην εισαγωγή στερεών τροφών στο διαιτολόγιο.
- Κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνιστάται ο περιορισμός της πρόσληψης λιπαρών τροφών και η μέτρια σωματική άσκηση. Η παρακολούθηση τηλεόρασης και η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή το διαδίκτυο δεν πρέπει να υπερβαίνει χρονικά τις 7 ώρες ανά εβδομάδα.
- Είναι δυνατή η διδασκαλία των μεγαλύτερων παιδιών σχετικά με την επιλογή υγιεινών τροφών και την ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες. Ο περιορισμός των 7 ωρών / εβδομάδα πρέπει να διατηρείται σε αυτές τις ηλικίες αναφορικά με την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τροφές που περιέχουν ζάχαρη είναι σκόπιμο να αποφεύγονται, όπως και η πρόσληψη τροφής κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση του υπολογιστή. 

No comments: