ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ


Εργαλείο για την αφαίρεση των αμυγδαλών (1860)

No comments: