Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ:

Πότε, πώς και γιατί πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας 
στον χώρο του νοσοκομείου;No comments: