ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ & ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ


Στις ΗΠΑ, ο αριθμός των περιπτώσεων ενδονοσοκομειακής λοίμωξης ανέρχεται περίπου σε 2 εκατομμύρια ανά έτος (1 στους 20 νοσηλευόμενους ασθενείς). Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις μπορεί να είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν ή και να απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς. Ωστόσο, ένας από τους κυριότερους παράγοντες αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι το απλό (αλλά σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο τρόπο) πλύσιμο των χεριών. 

Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να φροντίζουν για την υγιεινή των χεριών τους σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία κατά την εργασίας τους, ώστε να δράσουν προληπτικά έναντι της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών στους ασθενείς. Στα συγκεκριμένα χρονικά σημεία περιλαμβάνονται τα εξής:
- Πριν ακουμπήσουν έναν ασθενή. 
- Μετά από επαφή με αίμα, βιολογικά υγρά ή μολυσμένες επιφάνειες (ακόμα και αν φορούν γάντια).
- Πριν από την εκτέλεση επεμβατικών τεχνικών.
- Μετά την αφαίρεση των γαντιών.

Σημειώνεται ότι η χρήση των γαντιών δεν επαρκεί για την πρόληψη της μετάδοσης των μικροβίων στον κλινικό χώρο. 

Ακόμα, τόσο οι ασθενείς όσο και οι συνοδοί τους μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια περιορισμού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής των χεριών από μέρους τους.    No comments: