Εξωτερική Κακοήθης Ωτίτιδα: Σπινθηρογραφικές Μελέτες


Η εξωτερική κακοήθης ωτίτιδα αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της εξωτερικής ωτίτιδας όταν η φλεγμονή επεκτείνεται ως οστεομυελίτιδα του κροταφικού οστού. Συχνότερος υπεύθυνος μικροοργανισμός είναι η ψευδομονάδα. H συγκεκριμένη επιπλοκή παρατηρείται συνηθέστερα σε ηλικιωμένα άτομα και ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Η κατάσταση μπορεί να επιβαρυνθεί με προσβολή των κρανιακών νεύρων (κυρίως του προσωπικού νεύρου), μηνιγγίτιδα, αποστήματα και επέκταση της φλεγμονής στην καρωτίδα ή στη σφαγίτιδα. Αρχικά, η ολική θνησιμότητα ήταν υψηλή (50%), αλλά με την πρόοδο των αντιβιοτικών έχει περιορισθεί (10%). Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος παρέχουν σημαντικά στοιχεία, αλλά απεικονιστικές εξετάσεις εφαρμόζονται για την επιβεβαίωση της προσβολής του οστού, τη διαπίστωση της έκτασης της φλεγμονής και την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή.  

Η έκταση της φλεγμονής στους μαλακούς ιστούς, ενδεχόμενα αποστήματα ή ενδοκρανιακές βλάβες αναδεικνύονται με την εφαρμογή αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας. Ωστόσο, απαιτείται οστική απώλεια 30-50% για τη διαπίστωση της βλάβης μέσω της αξονικής τομογραφίας (δεν επιτρέπεται η πρώιμη διάγνωση). Ακόμα, τόσο η αξονική όσο και η μαγνητική τομογραφία δεν συμβάλλουν στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, παθολογικά ευρήματα μπορεί να παραμείνουν στην αξονική τομογραφία έως και για 1 έτος παρά την επιτυχία της αντιμετώπισης.


Η Συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής
  • Το σπινθηρογράφημα οστών (ιδίως η τομογραφική μελέτη) είναι χρήσιμο για τη διάγνωση.  
  • Το σπινθηρογράφημα με γάλλιο - 67 μπορεί να αναδείξει την παρουσία φλεγμονής, αλλά δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ οστικής φλεγμονής και φλεγμονής των μαλακών ιστών. Mπορεί να εφαρμοσθεί με σκοπό την παρακολούθηση εφόσον έχει προηγηθεί ένα αρχικό σπινθηρογράφημα οστών
  • Η μελέτη με επισημασμένα λευκοκύτταρα θεωρείται ότι πλεονεκτεί για την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, ενώ δεν υπερέχει σχετικά με την αρχική διάγνωση.

No comments: