Εγκέφαλος & Ρύπανση του Περιβάλλοντος

Η ρύπανση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει τη μόλυνση του αέρα από διάφορες κατηγορίες ρύπων και την παρουσία τοξικών ουσιών στο έδαφος ή στο νερό. Η συμβολή της περιβαλλοντικής ρύπανσης για την εμφάνιση νοσημάτων του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού συστήματος έχει ήδη διερευνηθεί και θεωρείται γενικά αναγνωρισμένη. Πλέον, οι ερευνητές στρέφονται προς τη μελέτη πιθανών επιπτώσεων σε άλλα όργανα, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σημασία έχει ο εγκέφαλος. Εκτός από την αναγνώριση γνωστικών ελλειμμάτων και συγκεκριμένων διαταραχών του εγκεφάλου ανθρώπων και ζώων που έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντική ρύπανση, επιχειρείται παράλληλα η ερμηνεία των παρατηρούμενων αλλοιώσεων βάσει εργαστηριακών μελετών. Σε αυτές τις επιδράσεις φαίνεται ότι κεντρικό ρόλο παίζει η πρόκληση φλεγμονής του εγκεφαλικού ιστού. Η φλεγμονή είναι γνωστό ότι αποτελεί το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο κύριων εκφυλιστικών νοσημάτων του εγκεφάλου. Προσδιορίζοντας πιθανές συσχετίσεις με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να αποκαλύψουν νέα δεδομένα σχετικά με την αιτιοπαθογένεια αυτών των νοσημάτων και να συμβάλουν στον καθορισμό αποτελεσματικών μέτρων για την προληπτική αντιμετώπισή τους.No comments: