ΡΕΤ/CT: Ενδείξεις που Καλύπτονται Άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ

1. Μονήρης όζος πνεύμονος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).

2. Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης (εάν έχει επιτευχθεί η λήψη βιοπτικού υλικού) ή ιατρική βεβαίωση αδυναμίας λήψης υλικού.

3. Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (να αναγράφεται το είδος της θεραπείας) [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

4. Νόσος Hodgkin για έλεγχο υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (να αναγράφεται το είδος της θεραπείας) [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

5. Υψηλής κακοήθειας μη-Hodgkin λέμφωμα διάχυτο εκ μεγάλων Β κυττάρων για έλεγχο υπολειπόμενης νόσου μετά από θεραπεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (να αναγράφεται το είδος της θεραπείας) [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

6. Μελάνωμα: σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες μεταστάσεις).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

7. Καρκίνος θυρεοειδούς: υποτροπή (εφόσον το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι-131 είναι αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης ολόσωμου σπινθηρογραφήματος με Ι-131.
- Φωτοτυπία εξέτασης θυρεοσφαιρίνης.

8. Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου: διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς), σταδιοποίηση, υποτροπή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

9. Καρκίνος οισοφάγου: σταδιοποίηση (προ της χειρουργικής επέμβασης).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

10. Καρκίνος παχέος εντέρου: σταδιοποίηση (προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

11. Νεοπλασία αγνώστου πρωτοπαθούς: διάγνωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).

12. Όρχεις: υποτροπή σεμινώματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

13. Γυναικολογικός καρκίνος: υποτροπή καρκίνου τραχήλου μήτρας ή ωοθηκών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού [*].
- Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό (θεωρημένο από ελεγκτή) [**].
- Φωτοτυπία διάγνωσης αξονικής τομογραφίας (CT).
- Φωτοτυπία ιστολογικής διάγνωσης.

[*] Η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να περιγράφει τη νόσο και να αναφέρει ότι: ''Η ένδειξη αυτή δεν χρήζει έγκρισης από το ΚΕΣΥ''.

[**] Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για ΡΕΤ/CT: βρίσκεται στην κατηγορία ''Σπινθηρογραφήματα'' και αναφέρεται ως ''Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) ... έως το μέσο του μηρού''.

Το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό πρέπει να θεωρηθεί από ελεγκτή του ΕΟΠΠΥ (ο ασθενής προσκομίζει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον ελεγκτή του ΕΟΠΠΥ στο τοπικό κατάστημα που εξυπηρετείται). 

No comments: