Το Παθητικό Κάπνισμα Συνδέεται με την Εμφάνιση Άνοιας

Το παθητικό κάπνισμα έχει ενοχοποιηθεί ιδιαίτερα για την εμφάνιση αναπνευστικών παθήσεων. Γενικότερα, όμως, αποτελεί μορφή ρύπανσης του αέρα των εσωτερικών χώρων. Άρα, οι πιθανές συνέπειές του μπορεί να επεκτείνονται σε περισσότερα όργανα. Σύμφωνα με μία μελέτη που ανακοινώθηκε στο 59ο Συνέδριο της Νευρολογικής Εταιρίας των ΗΠΑ, το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Οι ερευνητές επεξεργάσθηκαν τα δεδομένα 3.602 ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών που περιλήφθηκαν στη μελέτη «Cardiovascular Health Study». Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 985 άτομα δεν έπασχαν από καρδιαγγειακή νόσο, δεν εμφάνιζαν άνοια και δεν είχαν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Σε 495 άτομα αυτής της υποκατηγορίας αναφερόταν παθητική έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, με μία μέση περίοδο έκθεσης 28 ετών. Οι ερευνητές επιχείρησαν να διαπιστώσουν τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που ανέπτυξαν άνοια εντός 6 ετών από την έναρξη της παρακολούθησης. Αποκαλύφθηκε ότι τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονταν από υψηλή παθητική έκθεση στον καπνό, εμφάνιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο (κατά περίπου 30%) να εκδηλώσουν ανοϊκή συμπτωματολογία σε σύγκριση με εκείνους στους οποίους η έκθεση ήταν ελάχιστη ή μηδενική. Ως υψηλή έκθεση ορίσθηκε η περίοδος παθητικού καπνίσματος άνω των 30 ετών.

Επίσης, στη μελέτη επιβεβαιώθηκε ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης άνοιας σε άτομα που – ενώ δεν είχαν διαγνωσθεί με καρδιαγγειακή νόσο – παρουσίαζαν αναγνωρίσιμες ανωμαλίες των καρωτίδων (υπερηχοτομογραφικά). Οι ανωμαλίες αυτές (μείωση του εύρους και πάχυνση του τοιχώματος των καρωτίδων) αποτελούν προκλινικούς δείκτες καρδιαγγειακής νόσου και αναγνωρίζονται ως παράγοντες κινδύνου των εγκεφαλικών επεισοδίων. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές κατέληξαν ότι ο συνδυασμός του μακροχρόνιου παθητικού καπνίσματος και της νόσου των καρωτίδων προκαλούσε αύξηση του κινδύνου της άνοιας κατά περίπου 2 ½ φορές σε σχέση με τα άτομα χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά.

No comments: