Εργαστηριακές Εξετάσεις σε Απλά Βήματα


Στην ιστοσελίδα περιγράφονται απλά οι πιο κοινές εργαστηριακές εξετάσεις. Επιλέγοντας τη πάθηση ή την εξέταση που επιθυμείτε, μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσής της και την ερμηνεία της.
Πληροφορίες στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.labtestsonline.gr/