Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με την αρωγή και στήριξη άλλων φορέων υλοποιεί το ''Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας στο Νερό'' (ΕΠΑΝ).

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου.